Besluit inzake beperking renteaftrek in concernverband

5 juli 2007

De Wet op de Vennootschapsbelasting kent een beperking van de aftrek van rente die een vennootschap verschuldigd is aan een andere vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep. Of sprake is van een groep is niet altijd makkelijk vast te stellen. Als er een geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt is er een groepsrelatie. Het niet opmaken van een geconsolideerde jaarrekening houdt echter niet in dat er geen groepsrelatie bestaat. Dat betekent dat de inspecteur in een dergelijk geval de renteaftrekbeperking kan toepassen als hij een groepsrelatie aanwezig acht. Zo bestaat er tussen een stichting die geen onderneming drijft en die alle aandelen van een BV bezit bestaat wel een groepsrelatie. Kenmerk van een groepsrelatie is dat de een de ander beheerst. Bij een 100%-aandelenbezit is dat het geval. De consolidatieplicht geldt echter niet voor stichtingen zonder onderneming. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.