Besluit goedkeuring verhoogde schenkingsvrijstelling

10 oktober 2013

Het Belastingplan 2014 omvat een voorstel om een schenking voor de aflossing van een restschuld, die overblijft na de verkoop van een eigen woning, vrij te stellen van schenkbelasting. Verder wordt in het Belastingplan voorgesteld om de bestaande vrijstelling van schenkbelasting voor de eigen woning tijdelijk (tot 31 december 2014) te verruimen tot een bedrag van € 100.000 zonder de beperking van familierelatie en leeftijd van de verkrijger. Vooruitlopend op wijziging van de wet heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat deze verruimingen nu al kunnen worden toegepast.

Wanneer bij een schenking van ouders aan kinderen eerder al een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstellingen van schenkbelasting, wordt het bedrag van € 100.000 verminderd met het bedrag van de eerder genoten verhoogde vrijstelling(en). De goedkeuring voor de schenking voor de aflossing van een restschuld eigen woning werkt terug tot 29 oktober 2012.
De goedkeuring voor de verhoging van de vrijstelling geldt voor schenkingen voor de eigen woning die worden gedaan tussen 1 oktober en 31 december 2013.

N.B. Als het Belastingplan 2014 wordt aangenomen, is vanaf 1 januari 2014 een en ander wettelijk geregeld en is de goedkeuring, zoals die nu in het besluit is gegeven, niet meer nodig.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.