Besluit giftenaftrek buitenlandse instellingen

14 mei 2007

De giftenaftrek is hoofdzakelijk bedoeld voor binnenlandse instellingen met een charitatief of levensbeschouwelijk karakter. De staatssecretaris van Financiƫn heeft de mogelijkheid om buitenlandse instellingen aan te wijzen als kwalificerend voor giftenaftrek. In verband met wetswijziging per 1 januari 2003 is een nieuw besluit uitgevaardigd. Van de mogelijkheid om buitenlandse instellingen aan te wijzen zal een beperkt gebruik gemaakt worden. Het moet daarbij gaan om instellingen met een zich tot Nederland uitstrekkende invloedsfeer of werkomgeving of instellingen die zich op mondiaal niveau inzetten voor bij voorbeeld milieu- en natuurbescherming. Daarnaast kunnen giften aan buitenlandse instellingen, gedaan door uitgezonden diplomaten en ambtenaren worden aangewezen. In de bijlage bij het besluit zijn de thans aangewezen instellingen opgenomen. Verzoeken tot aanwijzing van buitenlandse instellingen worden behandeld door de belastingdienst Limburg, kantoor buitenland te Heerlen.De verzoeker moet aantonen, dat de instelling, waaraan is geschonken, voldoet aan de voorwaarden voor giftenaftrek. Bij een positieve beslissing op het verzoek wordt de instelling en dus niet de gift aangewezen. Giften aan aangewezen instellingen komen in beginsel voor aftrek in aanmerking. De inspecteur beoordeelt bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting/ vennootschapsbelasting of de gift tot aftrek leidt. Aan naar het buitenland uitgezonden diplomaten en ambtenaren kan aftrek van giften worden verleend als de gift is gedaan aan een instelling die in het betreffende woonland dezelfde functie vervult als een in Nederland gevestigde instelling die aan de eisen voor aftrek voldoet. Er worden geen bijzondere eisen gesteld aan de aftrek van dergelijke giften. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.