Besluit Financien over toerekening eigenwoningschuld en bouwdepot

14 mei 2007

Uitsluitend schulden aangegaan ter verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning vallen in box 1. Rente voor de eigenwoningschuld is aftrekbaar in box 1. Wanneer het renteverlies tijdens de bouw (na datum koopovereenkomst) wordt meegefinancierd vormt dit deel van de schuld een box 3 schuld. Het renteverlies hoort immers niet tot de kosten van aanschaf, onderhoud of verbouwing van de woning. Een bouwdepot valt in box 3. Op grond van een goedkeuring van het ministerie mag het depot, voorzover dit betrekking heeft op de aanschaf van de woning, in box 1 worden opgenomen. Het depot, dat hoort bij de meegefinancierde bouwrente valt in box 3. Goedgekeurd wordt nu, dat de schuld en het bouwdepot naar rato van de kostprijs van de woning en de meegefinancierde rente worden toegerekend aan de boxen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.