Besluit Financien over gevolgen zakelijk gebruik motorfiets i.p.v. auto

14 mei 2007

De staatssecretaris van Financiën geeft in een besluit aan wat de gevolgen zijn van het zakelijke gebruik van een eigen motorfiets van een werknemer en van een motorfiets van de zaak. Een werknemer kan voor het zakelijke gebruik van zijn privé motorfiets een vergoeding krijgen die gelijk is aan de kilometerkostprijs. Die mag gesteld worden op het bedrag voor de auto van € 0,28. Voor woon-werkverkeer moet het forfait in acht worden genomen. De ondernemer of resultaatgenieter kan voor een privé motorfiets niets ten laste van het resultaat brengen omdat de opbrengst in box 3 van de motorfiets nihil is. Als een motorfiets ter beschikking wordt gesteld geldt een bijtelling van het aantal privé-kilometers maal de kilometerkostprijs. Een aan de werkgever betaalde vergoeding komt hierop in mindering, maar de bijtelling is nooit lager dan nihil. Voor een ondernemer of resultaatgenieter vormt privé-gebruik een onttrekking, die op gelijke wijze als de bijtelling voor een werknemer wordt berekend. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.