Besluit Financien over fiscale partnerkeuze ongehuwd samenwonenden

14 mei 2007

Ongehuwd samenwonenden kunnen kiezen voor het fiscale partnerschap. Die keuze wordt bij de aangifte inkomstenbelasting gedaan. Als bij een verzoek om voorlopige teruggaaf is gekozen voor fiscaal partnerschap kan daarvan worden afgeweken bij de latere aangifte. Wordt geen aangifte gedaan, dan blijft de keuze in stand. Als de keuze voor partnerschap bij de aangifte is gedaan, dan kan als de inspecteur de aanslagen nog niet heeft vastgesteld bij aanvulling op de aangifte worden teruggekomen op de keuze. Is de keuze voor partnerschap niet gemaakt, dan kan deze nog worden gedaan zolang de aanslagen niet definitief vaststaan. Een te laat ingediend verzoek leidt niet tot ambtshalve vermindering van reeds vaststaande aanslagen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.