Besluit Financien over begrip hulpmiddelen

14 mei 2007

Uitgaven wegens ziekte en invaliditeit kunnen aftrekbaar zijn als buitengewone uitgaven. Dit geldt onder meer voor uitgaven voor hulpmiddelen. Sinds 1 januari 2002 bevat de wettekst een bepaling op grond waarvan de minister van Financiƫn in een besluit nadere regels kan geven. Daaraan geeft hij uitvoering bij de huidige conceptregeling. Die betreft in het bijzonder aanpassing van de woonruimte. De kosten daarvan zijn aftrekbaar, voor zover zij niet worden vergoed door de verzekeraar en voor zover zij niet leiden tot een waardevermeerdering van de woonruimte van meer dan 10% van de kosten. Daarnaast omvat de regeling de kosten van aanpassing van andere zaken, bijvoorbeeld de auto van een zieke of invalide aan de handicap. Het moet dan gaan om aanpassingen, die als hulpmiddel kunnen gelden. Dat betekent, dat gezonde mensen dergelijke aanpassingen niet gebruiken. Het is de bedoeling, dat de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002 wordt ingevoerd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.