Besluit Financien betreffende de vrijstelling bij invoer van verhuisboedel

14 mei 2007

Op grond van Europese regelgeving is er een vrijstelling van invoerrechten en belastingen op het overbrengen van de verhuisboedel van een woonplaats buiten de Europese gemeenschap naar een woonplaats in een van de lidstaten. Die vrijstelling kan ook worden gevraagd in een andere lidstaat dan die waarin de nieuwe woonplaats is gelegen. Daarvoor gelden dezelfde procedures als in geval de woonplaats in Nederland is gelegen. De vrijstelling is beperkt tot de persoonlijke goederen van personen, die hun normale verblijfplaats van buiten de EU naar binnen de EU hebben overgebracht. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.