Besluit fictieve verkrijging levensverzekering

2 februari 2011

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd met het beleid ten aanzien van een van de fictiebepalingen in de Successiewet. Het gaat om een aanpassing van een eerder besluit in verband met de herziening van de wet per 1 januari 2010.

De betreffende fictiebepaling merkt verkrijgingen uit levensverzekering of derdenbeding die samenhangen met iemands overlijden aan als erfrechtelijke verkrijgingen als er iets voor is onttrokken aan het vermogen van de overledene. Deze bepaling is bij de herziening van de Successiewet gewijzigd. Vanaf 2010 geldt als uitgangspunt dat een verzekeringsuitkering door overlijden van de erflater is belast voor zover deze kan worden toegerekend aan een onttrekking aan het vermogen van de erflater. De uitkering blijft buiten de heffing van erfbelasting voor zover de verkrijger eerder schenk- of erfbelasting heeft moeten betalen over het recht op uitkering. Dit kan het geval zijn bij vererving van een lopende polis.

 

In het geval van een echtpaar dat in gemeenschap van goederen is gehuwd betekent dit voor een levensverzekering die uitkeert bij het overlijden van één van hen en waarvoor de premies uit de gemeenschap zijn betaald, dat de helft van de uitkering is belast bij de langstlevende. Tot 2010 werd de gehele uitkering belast met successierecht omdat voor de uitkering iets aan het vermogen van de erflater was onttrokken. Op de uitkering kon het aan de langstlevende toe te rekenen deel (de helft) van de betaalde premies in mindering worden gebracht.

In het besluit komen diverse verzekeringsvormen, samenlevingsvormen en premiesplitsingen aan de orde.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.