Besluit eigenwoningrente

25 juni 2010

De minister van Financiën heeft het besluit met het beleid over de eigenwoningrente aangepast. Het begrip eigenwoningrente omvat de rente van eigenwoningschulden en de kosten van geldleningen. Het vorige besluit dateerde van oktober 2009. Het besluit bevat een aantal nieuwe beleidsstandpunten.

De nieuwe beleidsstandpunten hebben betrekking op de volgende onderwerpen.

 • Gemengde leningen. Bij de overgang van een deel van de woning naar box 3 bedraagt de eigenwoningschuld niet meer dan het deel van de schuld dat overeenkomt met het deel van de oorspronkelijke aankoopprijs dat kan worden toegerekend aan het box 1-gedeelte. Het restant van de schuld gaat naar box 3.
 • Bij een verbouwingsdepot hoeft gedurende de eerste zes maanden geen saldering van betaalde en ontvangen rente plaats te vinden.
 • Herfinanciering van de eigen woning is mogelijk met behoud van renteaftrek als de oude lening direct wordt afgelost met de nieuwe lening. De goedkeuring voor herfinanciering bij schuldaflossing bij faillissement van een bank door verrekening geldt voor elke verrekening op grond van artikel 53 van de Faillissementswet.
 • Herbesteding van een box 3-lening leidt niet tot eigenwoningschuld. Herbesteding van een eigenwoningschuld voor verwerving, onderhoud of verbetering leidt wel weer tot een eigenwoningschuld.
 • De financiering van huurderslasten leidt niet tot een eigenwoningschuld.
 • Successierechtschulden en schulden (bij staking) van een onderneming zijn geen eigenwoningschuld. Verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule worden afgewezen.
 • Vanaf 1 januari 2010 kan de eigenwoningschuld ook bij doorstromers worden verhoogd met de lening voor de financieringskosten. Dit geldt ook voor leningen voor de financieringskosten die zijn afgesloten in 2004–2009.
 • De rentebeperking na de 30-jaarsperiode in samenhang met eerder gebruik van de vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning is aangevuld met eerder gebruik van de vrijstelling voor de spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning.
 • Borgstellingsprovisie die een kind aan de ouders betaald kan aftrekbaar zijn.
 • Kosten voor renteverlaging bij waardestijging eigen woning.
 • Boete bij aflossing budgethypotheek.
 • Annuleringskosten lening.
 • Het beleid over rentebetaling door een ander is versoepeld.
Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.