Besluit diplomatenvrijstelling

14 mei 2007

In een besluit geeft de staatssecretaris van Financiën een uitleg over de toepassing van belastingvrijstellingen voor diplomaten. Een dergelijke vrijstelling is nooit van toepassing op een persoon met de Nederlandse nationaliteit. Het besluit betreft de omzetbelasting, accijns, BPM, MRB, overdrachtsbelasting, REB en belasting op leidingwater. De vrijstellingen zijn gebaseerd op de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) en geregeld in de Uitvoeringsregeling AWR. Ingaande 1 juli 2002 resp. 1 januari 2003 zijn in de Uitvoeringsregeling inhoudelijke en procedurele wijzigingen aangebracht. De vrijstellingen zijn van toepassing op personeel van ambassades en consulaten, dat niet duurzaam verblijf houdt in Nederland. Voor administratief, technisch en bedienend personeel geldt een termijn van maximaal 10 jaar. De vrijstellingen zijn niet van toepassing op honorair consuls. De vrijstellingen worden niet beïnvloed door uitvoering van nevenwerkzaamheden. Op die nevenwerkzaamheden is uiteraard geen vrijstelling van toepassing.Voor de omzetbelasting geldt, dat de vrijstelling wordt verleend op basis van wederkerigheid, dat wil zeggen, dat aan diplomaten uit een land alleen een vrijstelling wordt verleend indien dat land aan Nederlandse diplomaten een vrijstelling verleent. De vrijstelling vervalt indien niet (meer) aan de voorwaarden wordt voldaan; de belasting is dan verschuldigd door de oorspronkelijke vrijstellingsgenieter. De vrijstelling wordt verleend bij wijze van teruggaaf en geldt voor de aanschaf van roerende zaken voor persoonlijk gebruik mits het factuurbedrag tenminste € 225 bedraagt. Op horecabestedingen is de vrijstelling niet van toepassing. Indien de leveringen door een ondernemer tenminste € 35.000 per jaar bedragen kan worden verzocht om toepassing van het nultarief.Voor auto’s is de vrijstelling gekoppeld aan de afgifte van een bijzonder kenteken. De vrijstelling dient vooraf te worden aangevraagd; teruggaaf van belasting vindt niet plaats. Afhankelijk van de kwalificatie van het diplomatieke personeel geldt de vrijstelling voor twee resp. een personenauto per persoon.Voor de vrijstelling van accijns gelden bepaalde quota. De vrijstelling wordt voorwaardelijk verleend en is niet van toepassing op ander dan eigen gebruik.Voor de verkrijging door een buitenlandse mogendheid van onroerende zaken voor huisvesting van een ambassade, consulaat of het hoofd van een ambassade of beroepsconsulaat geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Op basis van wederkerigheid geldt de vrijstelling ook voor de huisvesting van ander diplomatiek personeel, maar niet voor de honorair consul. De vrijstelling geldt niet indien het personeel zelf onroerende zaken verkrijgt.Ambassades en consulaten zijn vrijgesteld van belastingheffing op energie en water. Die vrijstelling geldt niet alleen voor de omzetbelasting maar ook voor regulerende energiebelasting en belasting op leidingwater. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.