Besluit correctieverplichtingen aangifte loonheffingen

14 mei 2007

Werkgevers moeten per tijdvak een gecombineerde aangifte doen voor de loonheffing, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De aangifte bevat onder meer loongegevens van de werknemers. Eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de loonaangifte moet de werkgever via correctieberichten herstellen. Correcties op individueel werknemersniveau zijn niet altijd eenvoudig te maken. Vanwege de hoge administratieve lasten van het alsnog individualiseren van correcties heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit aangegeven dat correctieberichten op werknemersniveau achterwege kunnen blijven ingeval van naheffing over 2006 of later via de eindheffing en ingeval van niet of moeilijk individualiseerbare loonbestanddelen, die bij naheffing in aanmerking zouden komen voor de eindheffing. De staatssecretaris heeft twee voorwaarden gesteld aan deze goedkeuring: 1. Er mogen geen onevenredig nadelige effecten optreden voor uitkeringsrechten werknemersverzekeringen van de betrokken werknemers. 2. De werkgever betaalt het bedrag aan premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw dat hij verschuldigd zou zijn als voor die loonbestanddelen correctie op werknemersniveau zou plaatsvinden. Daarnaast keurt de staatssecretaris goed dat het voordeel van het niet verhalen van nageheven loonheffing over de jaren vóór 2006 geen gevolgen heeft voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet in 2006 en 2007. Deze goedkeuring heeft alleen betrekking op gevallen waarin de loonheffing via eindheffing werd nageheven. Het besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.