Besluit betreffende diverse onderwerpen in de loonheffingen

2 februari 2011

De staatssecretaris van FinanciĆ«n heeft een bestaand besluit over de tabel voor bijzondere beloningen, eindheffing, een studentenkaart en de levensloopregeling geactualiseerd. De wijzigingen zijn vooral redactioneel van aard. Het onderdeel in het besluit over de eindheffing is alleen van toepassing voor werkgevers die de werkkostenregeling niet toepassen. Het onderdeel heeft betrekking op de terugbetaling van een vergoeding van aan- en verkoopkosten bij een zakelijke verhuizing bij einde dienstbetrekking. De werkgever kan de eerder afgedragen eindheffing niet terugkrijgen. De terugbetaalde vergoeding vormt op het moment van terugbetaling negatief eindheffingsloon. De werkgever mag de eindheffing dan als negatief bedrag in zijn aangifte loonheffing opvoeren.

Eindheffing is ook verplicht over uitkeringen en verstrekkingen die de werkgever doet ter vergoeding van schade ten gevolge van overstromingen, aardbevingen en dergelijke, die niet pleegt te worden verzekerd.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.