Besluit Beroep in Belastingzaken geactualiseerd

8 februari 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit Beroep in Belastingzaken 2005 aangepast. Het bestaande beleid hield in dat het begrip ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ beperkt werd uitgelegd. De wet biedt partijen de mogelijkheid om zich in een procedure te onttrekken aan de verplichting om inlichtingen te geven of stukken over te leggen of deze uitsluitend aan de rechter ter inzage te geven als daarvoor gegronde redenen zijn. De rechter beslist of deze weigering of beperking van de kennisneming terecht is. De Belastingdienst heeft meerdere malen geweigerd stukken over te leggen op basis van het standpunt dat de stukken geen betrekking op de zaak zouden hebben. Inmiddels staat vast dat aan het begrip in belastingzaken geen andere betekenis toekomt dan in het algemene bestuursrecht.
Voorts zijn de bepalingen inzake het vragen van uitstel en de collegiale bijstand en toetsing aangescherpt en zijn voorwaarden gesteld aan de vertegenwoordiging van de inspecteur ter zitting. In beginsel moeten minimaal twee ambtenaren ter zitting aanwezig zijn, van wie er één over ruime proceservaring moet beschikken. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.