Besluit beperking verliesverrekening gewijzigd

6 mei 2008

De Wet op de Vennootschapsbelasting beperkt de mogelijkheid tot verliesverrekening wanneer het uiteindelijke belang in een vennootschap belangrijk is gewijzigd. Deze beperking geldt niet wanneer een uiteindelijk gerechtigde met een belang van tenminste 1/3 zijn belang uitbreidt. In een arrest uit 2006 oordeelde de Hoge Raad dat het begrip uiteindelijk belang ook omvat het belang van een verbonden lichaam in een verliesvennootschap zonder dat een van de uiteindelijke aandeelhouders (natuurlijke personen) een belang van tenminste 1/3 deel in de verliesvennootschap heeft. In dat geval moet vanuit het verbonden lichaam worden beoordeeld of de beperking van de verliesverrekening van toepassing is. De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2005 over de toepassing van de beperking van de verliesverrekening aangepast aan dit arrest. Volgens de staatssecretaris houdt het begrip “uiteindelijk belang van een rechtspersoon” in het belang van de laatste rechtspersoon aan de top van een keten van rechtspersonen (tophoudstervennootschap). Een directe of indirecte uitbreiding van een belang in een verliesvennootschap door een tophoudstervennootschap die al een belang van ten minste 1/3 deel heeft in de verliesvennootschap heeft geen gevolgen voor de verliesverrekening. Het is geen beletsel als het belang in dit lichaam vervolgens weer berust bij natuurlijke personen die zelf niet ten minste 1/3 deel van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam houden. Voorbeeld 1 Een topholding heeft vier natuurlijke personen als aandeelhouder met ieder 25% van de aandelen. De topholding heeft via een 50%-deelneming een belang van 40% in een vennootschap. De 50%-deelneming koopt de resterende 60% van de aandelen in deze vennootschap. Omdat het belang van de topholding in de onderste vennootschap aanvankelijk kleiner was dan een 1/3 deel kan de beperking van de verliesverrekening op de onderste vennootschap van toepassing zijn. Voorbeeld 2 Als voorbeeld 1, maar de deelneming is nu 100% i.p.v. 50%. Het belang in de onderste vennootschap wordt weer van 40% uitgebreid tot 100%. In deze casus had de topholding aanvankelijk wel een belang van tenminste 1/3. Een beperking van de verliesverrekening is niet aan de orde. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.