Besluit beleid landbouwproblematiek

29 oktober 2010

De minister van Financiën heeft het fiscale beleid voor ondernemers in de agrarische sector geactualiseerd. Een aantal oude besluiten is vervallen met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit.

Eén van de nu vervallen besluiten bevatte een goedkeuring over de toepassing van het zogenaamde tweede pachtersvoordeel. Deze goedkeuring werd in bepaalde gevallen te ruim toegepast, waardoor winsten ten onrechte buiten de heffing van de inkomstenbelasting bleven. In het nieuwe besluit is het beleid verduidelijkt. Onbedoeld gebruik moet daarmee worden voorkomen.

Een tweede pachtersvoordeel ontstaat als de pachter die de grond in eigendom verkrijgt behoort tot de familiekring van de verpachter en de pachtovereenkomst een zakelijke basis heeft. Als de verpachter de grond destijds zonder pachtersvoordeel heeft verkregen en de grond in het kader van de bedrijfsopvolging zakelijk verpacht wordt voordat overdracht plaatsvindt, dan ontstaat bij de overdracht bij de opvolger een belastbaar voordeel. Door de werking van de landbouwvrijstelling bestond dit voordeel bij de overdrager echter niet. Onder voorwaarden is goedgekeurd dat de realisatie van een tweede pachtersvoordeel is vrijgesteld van inkomstenbelasting voor zover er bij de overdrager door de landbouwvrijstelling geen sprake was van een belastbaar voordeel.

Het tweede pachtersvoordeel is niet vrijgesteld tot het bedrag dat bij de overdrager zou zijn belast bij verkoop van de grond tegen de waarde in het economisch verkeer in vrije staat. Deze waarde wordt verminderd met het bedrag dat bij de overdrager als belaste boekwinst in aanmerking is genomen omdat de grond het ondernemingsvermogen verlaat.

Het nieuwe besluit bevat verder geen inhoudelijke wijzigingen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.