Besluit afschrijving zeeschepen en participaties scheepvaart-CV

18 juli 2008

De staatssecretaris van Financiën heeft de bestaande besluiten over de afschrijving op zeeschepen en het besluit over de fiscale behandeling van participaties van commanditaire vennoten in film- en zeescheepvaart-CV’s samengevoegd. Voor wat betreft de afschrijving op zeeschepen is er niets veranderd. Voor participaties in zeescheepvaart-CV’s wordt het houden van meer dan drie participaties niet langer aangemerkt als één onderneming. De feitelijke omstandigheden zijn bepalend. Onderscheid wordt gemaakt naar de overige activiteiten van de commanditaire vennoot. Wanneer deze in verband staan met zeescheepvaart en de participaties in de CV in het verlengde liggen van deze activiteiten gelden die participaties als het drijven van één onderneming. Voor een belegger die als commanditair vennoot in meer zeescheepvaart-CV’s deelneemt kan elke participatie een afzonderlijke onderneming zijn. Meerdere participaties in dezelfde CV en participaties in verschillende CV’s die onderling verbonden zijn vormen één onderneming. Dat geldt ook voor participaties in verschillende CV’s waarvan de resultaten in één pool zijn ingebracht. De keuze om participaties aan te merken als afzonderlijke ondernemingen is onherroepelijk. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.