Besluit aanwijzing regelgeving overheidsingrijpen

18 september 2007

Een ondernemer die zijn onderneming beëindigt (staking in het fiscale jargon) moet inkomstenbelasting betalen over de in de onderneming aanwezige meerwaarden en fiscale reserves. Wanneer de bedrijfsbeëindiging het directe gevolg is van bepaalde vormen van overheidsingrijpen mag de ondernemer deze belastingclaim doorschuiven naar een andere onderneming. Vormen van overheidsingrijpen waarbij de belastingclaim mag worden doorgeschoven zijn (minnelijke) onteigening, verkoop ter voorkoming van onteigening en herstructurering van een bedrijfstak als gevolg van EU- of nationale regelgeving. In een besluit is nu vastgelegd dat regelgeving betreffende de verplaatsing van bedrijfsactiviteiten in de intensieve veehouderij aanleiding kan vormen voor doorschuiving van de belastingclaim door ondernemers die als gevolg van deze regelgeving hun bedrijf verplaatsen. Het besluit krijgt terugwerkende kracht, waardoor de doorschuiffaciliteit kan worden toegepast op bedrijfsverplaatsingen vanaf 1 september 2005. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.