Besluit aanwijzing instellingen en diensten wet MOT en WID

14 mei 2007

In 2001 is door de Europese Unie de herziene richtlijn inzake witwassen vastgesteld (EG 2001/97). Ter invoering van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving is de wet tot wijziging van de wet melding ongebruikelijke transacties (wet MOT) en van de wet identificatie bij dienstverlening (WID) vastgesteld. De wet MOT en de WID bieden de mogelijkheid om bij koninklijk besluit nadere instellingen en diensten aan te wijzen. In dit besluit worden de volgende instellingen aangewezen:- creditcardmaatschappijen;- geldwisselbedrijven;- kansspelbedrijven;- advocaten, (kandidaat)notarissen en andere juridische beroepsbeoefenaars;- accountants en belastingadviseurs;- makelaars in onroerende zaken;- geldtransferbedrijven.Ten aanzien van de juridische beroepsbeoefenaars worden de volgende diensten aangewezen:- advies en bijstand bij aan- en verkoop van onroerende zaken;- beheer van geld, effecten, edele metalen en andere waarden;- oprichten en beheren van rechtspersonen;- aan- en verkoop van ondernemingen.Voor accountants en belastingadviseurs gaat het om de volgende diensten:- fiscaal advies en het verzorgen van belastingaangiften;- het samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen;- het voeren van administraties.Uitgezonderde diensten voor de juridische beroepsbeoefenaars, accountants en belastingadviseurs zijn de bepaling van de rechtspositie van de cliënt; de vertegenwoordiging van de cliënt in rechte en advies met betrekking tot het voeren of vermijden van procedures.Voor de aangewezen instellingen geldt de verplichting tot identificatie van de cliënt op grond van de WID. De melding van ongebruikelijke transacties dient geheim te worden gehouden tegenover de cliënt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.