Besluit fiscale eenheid 2003

14 mei 2007

Het wettelijke regime van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is met ingang van 1 januari 2003 gewijzigd. In de wet is bepaald, dat nadere regels in een AMvB kunnen worden gesteld. Een deel van de voorwaarden, waaraan voor toepassing van een fiscale eenheid moet zijn voldaan is in de wet opgenomen, een deel in dit besluit. Doelstelling van het opnemen van de nadere regels in een AMvB is dat op termijn voor alle fiscale eenheden dezelfde regels van toepassing zijn. Dat is nu niet het geval, aangezien de standaardvoorwaarden meerdere malen zijn gewijzigd, zonder dat de nieuwe regels op bestaande fiscale eenheden van toepassing verklaard werden. Dit besluit is gebaseerd op de bestaande standaardvoorwaarden en uitvoeringsresoluties en is deels nieuw in verband met de wetswijziging. Naast een aantal algemene voorwaarden bevat het besluit bepalingen voor bijzondere situaties, zoals fiscale eenheden tussen verzekeringsmaatschappijen onderling, tussen verzekeringsmaatschappijen en andere maatschappijen, tussen beleggingsmaatschappijen onderling en met buitenlandse maatschappijen. In het laatste geval beperkt de fiscale eenheid zich tot de vaste inrichting in Nederland van de buitenlandse maatschappij. Het buitenlandse hoofdhuis behoort uitdrukkelijk niet tot de fiscale eenheid. Beleggingsmaatschappijen kunnen geen fiscale eenheid vormen met andere maatschappijen dan beleggingsmaatschappijen. Voorts zijn regels gegeven voor splitsingen en fusies binnen fiscale eenheid. Het ingangstijdstip hoeft niet meer samen te vallen met de aanvang van een boekjaar, maar kan een willekeurig moment zijn. Ontvoeging werkt thans onmiddellijk en niet terug naar de aanvang van het boekjaar. De bezitseis is gesteld op 95% van de aandelen. Zijn er meerdere soorten aandelen, dan dient van iedere soort aan de bezitseis te zijn voldaan. Het besluit fiscale eenheid 2003 is gepubliceerd in Staatsblad nr. 646 van 24 december 2002. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.