Beschikking fiscale eenheid werkt niet terug naar eerder jaar, maar moet wel worden afgegeven als aan voorwaarden is voldaan

14 mei 2007

Onder het oude regime kon een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met terugwerkende kracht beginnen op de eerste dag van het boekjaar waarin het verzoek werd gedaan, mits op die datum aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid werd voldaan. In een procedure voor Hof Den Bosch was in verband met die terugwerkende kracht in geschil op welk moment een verzoek om een fiscale eenheid wordt gedaan. Het hof besliste dat dit het tijdstip is waarop het verzoek door de inspecteur wordt ontvangen. Het verzoek was op 28 december 2001 gedagtekend en door de inspecteur op 3 januari 2002 ontvangen. De inspecteur wees het verzoek af, omdat de gevraagde ingangsdatum 1 januari 2001 was en terugwerkende kracht over de jaarwisseling heen in de oude regeling niet mogelijk was. Naar het oordeel van Hof hield dat echter niet in, dat het verzoek in het geheel niet kon worden ingewilligd; inwilliging met ingang van 2002 was wel mogelijk. Onder de huidige regeling voor de fiscale eenheid, die geldt met ingang van 1 januari 2003, kan een fiscale eenheid op zijn vroegst ingaan 3 maanden voor het tijdstip waarop het verzoek is gedaan. Dit is dus maximaal drie maanden voor de datum waarop het verzoek door de inspecteur is ontvangen. Bij het aanvragen van een fiscale eenheid moet hiermee rekening worden gehouden om te voorkomen dat de fiscale eenheid niet op de gewenste datum kan ingaan. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.