Beschikbare premieregelingen

8 januari 2010

De staatssecretaris van Financiën heeft een geactualiseerd besluit over beschikbare premieregelingen gepubliceerd. Beschikbare premieregelingen zijn pensioenregelingen die niet uitgaan van een pensioenbedrag of –kapitaal op de pensioendatum, maar op het bedrag dat naast het loon als premie voor een pensioenregeling beschikbaar is. De hoogte van de premie kan niet ongelimiteerd worden vastgesteld in verband met de eisen die worden gesteld aan de fiscale aanvaardbaarheid van een pensioenregeling. Het besluit is aangepast vanwege de invoering van de Pensioenwet. In reactie daarop zijn nieuwe pensioenvormen ontwikkeld. De staatssecretaris heeft in het besluit regelingen aangewezen als pensioenregeling. Deze aanwijzingen gelden ook voor regelingen die niet onder de Pensioenwet vallen zoals regelingen voor de dga. In de bijlage bij het besluit zijn de zogenaamde premiestaffels opgenomen.

De staatssecretaris heeft de volgende regelingen aangewezen als pensioenregeling:

1. Zuivere premieregeling die gebruik maken van de in de bijlage bij het besluit opgenomen premiestaffels en die voldoen aan de in die bijlage genoemde voorwaarden en bijzonderheden.

2. Premieovereenkomsten waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal en kapitaalovereenkomsten die voldoen aan de in bijlage II bij het besluit opgenomen voorwaarden en bijzonderheden.

3. Premieovereenkomsten waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering, mits is voldaan aan de voorwaarden en bijzonderheden van bijlage III bij het besluit.

4. Premieovereenkomsten waarvan de premie niet hoger is dan de kostprijs van een middelloonpensioen dat valt binnen de kaders van de Wet LB. De regeling moet voldoen aan de voorwaarden en bijzonderheden van bijlage V bij het besluit.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.