Beroepschrift was acht minuten te laat

9 juni 2016

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De termijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de uitspraak op bezwaar is gedagtekend. Een beroepschrift is op tijd als het voor het einde van de termijn door de griffie van de rechtbank is ontvangen. Wanneer het beroepschrift per post wordt verstuurd is het ook nog op tijd als het voor het einde van de termijn is gepost en binnen een week na afloop van de termijn is ontvangen. Een te laat ontvangen beroepschrift is niet-ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest.

De Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft een beroepschrift, dat acht minuten te laat werd ontvangen, niet ontvankelijk verklaard. De termijn voor het indienen van een beroepschrift verstreek op vrijdag 13 november 2015. Volgens het ontvangstrapport was het beroepschrift per fax op 14 november 2015 om 00:08 uur ontvangen. Het verzendrapport van de persoon, die het beroepschrift had ingediend, vermeldde dat het beroepschrift was verzonden op 13 november 2015 om 23:47 uur. Een verklaring voor het tijdsverschil tussen verzending en ontvangst kon de indiener niet geven. De rechtbank vond niet aannemelijk dat het beroepschrift tijdig was ingediend.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.