Beroepschrift tijdig gepost?

3 oktober 2008

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken. Een bezwaar- of beroepschrift is tijdig ingediend als de geadresseerde het voor het einde van de bezwaartermijn heeft ontvangen. Bij verzending per post is het bezwaar- of beroepschrift ook nog tijdig als het vòòr het einde van de termijn is gepost en het binnen een week na afloop van de termijn is ontvangen. Te late indiening van een bezwaarschrift kan leiden tot niet-ontvankelijkheid. In een procedure sprak de rechtbank aanvankelijk de niet-ontvankelijkheid uit van een beroepschrift. De indiener van het beroep tekende verzet aan tegen deze beslissing. De rechtbank verklaarde het verzet gegrond. Volgens de rechtbank kan bij een poststuk dat op maandag is gestempeld niet worden uitgesloten dat het beroepschrift niet later dan vrijdagavond is gepost. Dat viel nog binnen de beroepstermijn. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen deze uitspraak afgewezen. De uitspraak van de rechtbank betekent overigens slechts dat de belanghebbende in deze procedure niet kennelijk niet-ontvankelijk is in zijn beroep. De rechter die de zaak in behandeling neemt zal de ontvankelijkheid van het beroep moeten beoordelen voordat hij aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak toekomt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.