Beroep uitsluitend tegen boete gericht

17 juni 2009

Hoewel vaak tegelijkertijd opgelegd en in een formulier vastgelegd, zijn een aanslag en een boetebeschikking twee afzonderlijke beschikkingen. Dat heeft gevolgen voor het maken van bezwaar of het instellen van beroep. Tegen iedere beschikking moet namelijk afzonderlijk bezwaar worden gemaakt. Dat hoeft niet in aparte bezwaarschriften, als maar duidelijk is dat het bezwaarschrift beide beschikkingen betreft.
Een uitsluitend tegen een boetebeschikking gericht bezwaarschrift heeft dus niet tot gevolg dat ook de tegelijkertijd opgelegde aanslag voorwerp wordt van het geschil in bezwaar en het eventueel daarop volgende beroep.
Uit de bewoordingen van een ingediend bezwaarschrift (“hierbij maak ik bezwaar tegen de door u opgelegde boete”), gevolgd door de expliciete bevestiging daarvan door de belanghebbende, bleek dat hij uitsluitend bezwaar wilde maken tegen de hem opgelegde boete. Daarmee stond vast dat de belanghebbende niet in bezwaar was gekomen tegen de hem opgelegde navorderingsaanslag en dat hij ook niet had bedoeld om daartegen in bezwaar te komen. Gevolg daarvan was dat het Hof zijn grieven tegen de navorderingsaanslag niet in behandeling kon nemen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.