Beroep tegen fictieve uitspraak op bezwaar

27 november 2007

De termijnen voor het indienen van bezwaar- en beroepschriften zijn behoorlijk strak. Binnen zes weken na de dagtekening van het besluit waartegen bezwaar of beroep wordt aangetekend moet het bezwaar- of beroepschrift zijn ingediend. De termijn waarbinnen de overheid een bezwaar moet behandelen is minder strak, terwijl op overschrijden van de termijn geen sanctie staat. Wel biedt de wet de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het niet tijdig doen van uitspraak op een bezwaarschrift. Het uitblijven van een uitspraak wordt dan gezien als het afwijzen van het bezwaarschrift. Een ingesteld beroep tegen een uitblijvende uitspraak is niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang wanneer de overheid uitspraak doet voordat de rechtbank de zaak heeft behandeld. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.