Beroep op wijzigingsbeding

1 juli 2010

Het Burgerlijk Wetboek kent de mogelijkheid om in een arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding op te nemen. Op grond van een dergelijk beding kan de werkgever de arbeidsvoorwaarden van de werknemer wijzigen indien de werkgever bij de wijziging een belang heeft dat zwaarder weegt dan het door de wijziging geschade belang van de werknemer. Wanneer in de arbeidsovereenkomst geen wijzigingsbeding is opgenomen, moet een door de werkgever eenzijdig doorgevoerde wijziging worden getoetst aan de beginselen van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Uitgangspunt bij deze toetsing is of de omstandigheden de werkgever aanleiding hebben kunnen geven om een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden te doen en of het door hem gedane voorstel redelijk is. Vervolgens dient onderzocht te worden of aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer gevraagd kan worden.

 

De kantonrechter moest oordelen over de functiewijziging van een assistent supermarktmanager, die niet over alle vereiste competenties beschikte. De werkgever bood hem een lagere functie aan met een aanzienlijk lager salaris. Het salaris zou met stappen van 10% per jaar worden afgebouwd tot het niveau van de lagere functieschaal.

De kantonrechter was van oordeel dat de werkgever voldoende middelen aan de werknemer had aangereikt om zich te verbeteren en dat hem een reële kans was geboden om zich te verbeteren. De kantonrechter vond dat de werkgever in het onvoldoende functioneren van de werknemer als assistent supermarktmanager voldoende aanleiding heeft kunnen vinden om zijn functie te wijzigen. Het voorstel tot functiewijziging was ondanks de aanzienlijke salarisverlaging redelijk. Het alternatief was beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarom mocht aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer worden gevraagd, aldus de kantonrechter.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.