Beroep op vertrouwensbeginsel gehonoreerd

2 juli 2007

In een langlopende procedure over een naheffingsaanslag loonbelasting over het jaar 1996 ging de discussie uiteindelijk over een door de inspecteur gedane toezegging om brutering van bepaalde loonbestanddelen achterwege te laten. Op grond van deze toezegging zou de naheffingsaanslag worden verminderd. De inspecteur ontkende niet dat hij deze toezegging had gedaan, maar stelde dat hij deze vrijwel direct weer had ingetrokken. Daardoor zou hij niet aan de toezegging gebonden zijn. De intrekking van de toezegging zou in een gesprek met de directie van de belanghebbende zijn gedaan. De belanghebbende ontkende echter dat de inspecteur zijn toezegging had ingetrokken. Naar het oordeel van Hof Arnhem slaagde de inspecteur er niet in om aannemelijk te maken dat hij zijn toezegging had herroepen. Dat betekende dat de belanghebbende de inspecteur aan zijn toezegging kon houden. Voor het geval zou moeten worden aangenomen dat de inspecteur zijn toezegging wel zou hebben ingetrokken was het Hof van oordeel dat de inspecteur dit te laat had gedaan. De inspecteur had de toezegging gedaan in zijn conclusie van dupliek in de voorafgaande procedure voor een ander Hof. Die conclusie dateerde van twee weken voor het gesprek met de directie waarin de toezegging zou zijn ingetrokken. De tussenliggende periode was te lang om te kunnen zeggen dat de inspecteur zijn toezegging onverwijld had herroepen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.