Beroep op opgewekt vertrouwen gehonoreerd

14 juli 2011

Aan uitlatingen of handelingen van de belastingdienst mag een belastingplichtige soms hetvertrouwen ontlenen dat zijn handels- of zienswijze juist is, ook al is dat niet het geval.

Met betrekking tot de toepassing van de bedrijfsfusievrijstelling in de kapitaalsbelasting beriep een vennootschap, die onderdeel was van een verzekeringsconcern, zich in een procedure voor Hof Den Haag op het vertrouwensbeginsel. De vennootschap deed de beleggingen binnen het verzekeringsconcern. Het concern had besloten om de beleggingen die aanvankelijk in gescheiden fondsen waren ondergebracht te concentreren in deze vennootschap. Dat gebeurde in een aantal stappen. Bij eerdere, vergelijkbare transacties had de belastingdienst de bedrijfsfusievrijstelling toegepast. Bij latere transacties wees de belastingdienst het verzoek om toepassing van de vrijstelling af.

 

Hof Den Haag wees het beroep op door de belastingdienst opgewekt en in rechte te beschermen vertrouwen af, omdat, voor zover al sprake was van in rechte te honoreren vertrouwen, dit vertrouwen was weggenomen door een brief van de inspecteur. In deze brief schreef de inspecteur dat hij van mening was dat de vrijstelling niet van toepassing was op een voorgenomen inbreng in de vennootschap. Volgens de Hoge Raad was dat te kort door de bocht. De inbrengen maakten deel uit van hetzelfde reorganisatieproces. Dat gegeven was de inspecteur bekend. Volgens de Hoge Raad had het hof moeten onderzoeken of het met onmiddellijke ingang wegnemen van het gewekte vertrouwen wel in overeenstemming was met de door de inspecteur in acht te nemen zorgvuldigheid.

Hof Amsterdam heeft na verwijzing geoordeeld dat dit niet het geval was en honoreerde het beroep op het vertrouwensbeginsel.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.