Beroep op gelijkheidsbeginsel afgewezen voor oude kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

14 mei 2007

Met ingang van 1 januari 1992 is het regime voor de aftrekbaarheid van lijfrentepremies ingrijpend veranderd. Dat nieuwe regime had ook gevolgen voor bestaande verzekeringen: voor 15 oktober 1990 bestaande polissen vielen onder het overgangsregime, waardoor ook na 1 januari 1992 betaalde premie in aftrek kon worden gebracht. Op of na 15 oktober 1990 ontstane polissen vielen niet onder het overgangsregime. Wel heeft de belastingdienst de mogelijkheid geboden om lijfrenteovereenkomsten die kort na 15 oktober 1990 zijn afgesloten onder bepaalde voorwaarden met terugwerkende kracht aan te passen aan de voorwaarden die met ingang van 1992 golden. In een procedure heeft de Hoge Raad in navolging van het gerechtshof het beroep van een belastingplichtige, die zich voor de aftrek van door hem betaalde premies beriep op het gelijkheidsbeginsel, afgewezen. Hof Den Haag had vastgesteld dat het beroep op het gelijkheidsbeginsel moest worden afgewezen, omdat de verzekeringsmaatschappij heeft geprobeerd om de verzekeringnemers tot aanpassing te bewegen en de betrokken tussenpersoon van het beleid van de belastingdienst op de hoogte was maar daarvan binnen de gestelde termijn geen gebruik heeft gemaakt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.