Beroep ingesteld door andere persoon niet-ontvankelijk

11 juli 2008

Een aanslag in het schenkingsrecht wordt normaliter opgelegd aan de verkrijger. De belastingdienst adresseerde een aanslag schenkingsrecht aan de schenker, ten kantore van de notaris die de akte van schenking had opgesteld. Zowel de schenker als de verkrijger had voor de aangifte schenkingsrecht het notariskantoor als adres opgegeven. De schenker ging na afwijzing van het door hem gemaakte bezwaar bij Hof Arnhem in beroep. Het Hof vernietigde de aanslag wegens onjuiste adressering. De staatssecretaris van Financiƫn ging in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad had het Hof het beroep van de schenker niet-ontvankelijk moeten verklaren omdat de uitspraak op het bezwaarschrift gericht was aan de verkrijger. Dat hield in dat alleen de verkrijger in beroep had kunnen gaan. De schenker was geen belanghebbende bij de uitspraak op bezwaar. In de uitspraak op bezwaar werd de verkrijger aangemerkt als degene die bezwaar had gemaakt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.