Berekening schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag

22 juli 2008

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door tussenkomst van de kantonrechter heeft de kantonrechter de mogelijkheid om een vergoeding toe te kennen aan de werknemer wiens arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Bij het vaststellen van de vergoeding wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule bepaalt de hoogte van de vergoeding aan de hand van drie factoren, te weten de hoogte van het laatst genoten loon, de duur van het dienstverband in relatie tot de leeftijd van de werknemer en een derde factor die afhankelijk is van alle overige omstandigheden van het geval. Een van die omstandigheden is dat de arbeidsovereenkomst op korte termijn kan worden beƫindigd; een andere is dat het verzoek tot ontbinding kan worden ingetrokken. Tegen een door de kantonrechter gegeven ontbindingsbeschikking kan geen hoger beroep worden ingesteld. Dergelijke omstandigheden doen zich in geval bij een kennelijk onredelijke opzegging niet voor. De kantonrechtersformule kan daarom niet dienen als maatstaf voor het berekenen van een schadevergoeding bij een kennelijk onredelijke opzegging. De rechter moet in een dergelijke procedure, rekening houdend met de omstandigheden van het geval, de schadevergoeding vaststellen. De rechter moet deze omstandigheden wel noemen maar hoeft niet iedere omstandigheid afzonderlijk op geld te waarderen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.