Berekening recht op aftrek voorbelasting

11 juni 2010

Het systeem van de omzetbelasting houdt in dat ondernemers omzetbelasting in rekening brengen aan hun afnemers en de omzetbelasting die zij van andere ondernemers berekend krijgen in aftrek mogen brengen. Dat geldt uitsluitend voor de belaste prestaties. Ondernemers die zowel belaste als onbelaste prestaties voor de omzetbelasting verrichten, moeten de voorbelasting splitsen. Splitsing van de voorbelasting kan op basis van het werkelijke gebruik voor belaste en onbelaste prestaties of in de verhouding van belaste omzet tot totale omzet. Deze laatste methode van splitsing wordt aangeduid met de term pro rata methode.

Als een ondernemer ook niet economische activiteiten verricht moet bij de berekening van de aftrekbare voorbelasting ook nog rekening gehouden worden met de opbrengst van die activiteiten.

 

Dat doet zich ondermeer voor bij onderwijsinstellingen. In een procedure moest Hof Den Bosch oordelen over de aftrek van voorbelasting bij een onderwijsinstelling. De overheid bekostigt het onderwijs. De bedragen die de overheid voor het verstrekken van onderwijs aan een onderwijsinstelling betaalde, vormden niet de vergoeding voor een prestatie in de zin van de omzetbelasting. Tegenover de bijdrage van de overheid stond geen verbruik van een prestatie door de overheid. De lesgelden die een onderwijsinstelling in rekening bracht aan leerlingen van 18 jaar en ouder moest de instelling op grond van de Les- en cursusgeldwet afdragen aan het Rijk. Ook die bedragen werden dus niet als vergoeding voor het geven van onderwijs aangemerkt.

Omdat voor het geven van onderwijs geen vergoeding werd berekend, ging het om niet-economische activiteiten.

De inkomsten uit de verhuur van kluisjes en de verkoop van schoolboeken hadden betrekking op andere activiteiten dan het verstrekken van onderwijs. Volgens Hof Den Bosch golden alleen de voor het volgen van volwasseneneducatie in rekening gebrachte bedragen als vergoeding in de zin van de omzetbelasting voor het verstrekken van onderwijs.

Het hof splitste de aan de onderwijsinstelling in rekening gebrachte omzetbelasting in een gedeelte dat betrekking had op haar niet-economische activiteiten en in een gedeelte dat betrekking had op haar overige activiteiten. Omdat de Nederlandse omzetbelastingwetgeving voor deze splitsing geen regels geeft, hanteerde het hof een pro rata berekening. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.