Berekening proceskostenvergoeding

9 juli 2008

Een procedure in hoger beroep had uitsluitend betrekking op de vraag of de rechtbank in eerste aanleg wel een juiste proceskostenvergoeding had vastgesteld. De belanghebbende wenste vergoeding van de door hem werkelijk gemaakte kosten. Volgens het Hof was daar geen aanleiding voor. Het door de inspecteur ingenomen en in rechte gehandhaafde standpunt was niet zo onjuist dat tevoren duidelijk was dat dit geen stand zou houden. De inspecteur had in de bezwaarfase niet dermate onzorgvuldig gehandeld dat daardoor vergoeding van de werkelijke proceskosten op zijn plaats was. De rechtbank kende in goede justitie een vergoeding toe van € 200 voor reis- en verletkosten in verband met het bijwonen van het onderzoek ter zitting. De door de rechtbank toegepaste wegingsfactor voor vaststelling van de forfaitaire proceskostenvergoeding moest volgens het Hof, gelet op de zwaarte van de procedure voor de rechtbank, 1,5 in plaats van 1 bedragen. Het niet toekennen van punten voor de werkzaamheden van de beroepsgemachtigde in verband met het door de belanghebbende ingediende beroepschrift en de conclusie van repliek was correct. Het puntentarief is op deze werkzaamheden niet van toepassing. Dat geldt alleen voor door de ingeschakelde beroepsgemachtigde zelf verrichte proceshandelingen. Het Hof stelde de vergoeding voor deze kosten in goede justitie vast op € 1.000. De totale proceskostenvergoeding kwam uit op een bedrag van € 1.683. Daarnaast had de belanghebbende nog recht op een vergoeding van de kosten van het hoger beroep. Het Hof stelde deze kostenvergoeding op 2 punten (indienen beroepschrift en verschijnen ter zitting) x € 322 (waarde per punt) x 1,5 (gewicht van de zaak) is € 966, vermeerderd met een bedrag aan reis- en verletkosten van belanghebbende zelf voor het bijwonen van de zitting in goede justitie bepaald op € 300, in totaal € 1.266. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.