Berekening kortingsperiode 30%-regeling

25 maart 2008

De extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst die een werknemer maakt kunnen belastingvrij vergoed worden met toepassing van de zogenaamde 30%-regeling. De regeling houdt in dat 30% van de totale bruto beloning als belastingvrije vergoeding kan worden verstrekt. Deze geldt op verzoek voor uit het buitenland afkomstige werknemers die in Nederland een dienstbetrekking uitoefenen. De regeling is gebonden aan een maximum duur van tien jaar. Periodes van verblijf in Nederland in de tien jaar voorafgaand aan de aanvang van de regeling verminderen de duur, waarbij periodes van minder dan een maand naar boven worden afgerond op hele maanden. De rechtbank Haarlem wees in een procedure het standpunt van de belastingdienst dat een aaneengesloten periode van verblijf die in twee kalendermaanden valt voor toepassing van de regeling een korting op de duur van twee maanden oplevert, af. Ook het standpunt van de belanghebbende was niet juist. Deze meende dat alle dagen van voorafgaand verblijf in Nederland bij elkaar opgeteld moesten worden, waarna het totaal op gehele maanden zou moeten worden afgerond. Volgens de rechtbank moet ieder verblijf afzonderlijk worden bekeken en hele maanden worden afgerond. Het totaal daarvan vormt de uiteindelijke korting op de duur van de 30%-regeling. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.