Berekening invorderingsrente bij vermindering voorlopige aanslag

21 oktober 2011

Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting die wordt opgelegd in het jaar waarop de aanslag betrekking heeft, kan in termijnen worden betaald. Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal na de dagtekening nog resterende kalendermaanden. Wie een voorlopige aanslag niet in termijnen betaalt maar ineens, heeft recht op een betalingskorting.

 

In een procedure voor de Hoge Raad was in geschil vanaf welke datum invorderingsrente moest worden vergoed als een ineens betaalde voorlopige aanslag door de inspecteur is verminderd. Volgens de Hoge Raad begint de termijn te lopen op de dag na de vervaldag van de laatste betalingstermijn. De aanslag in kwestie was in meer dan één termijn invorderbaar, ook al had de belanghebbende die aanslag in één keer betaald.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.