Berekening heffingsrente na onjuiste voorlopige aanslag

4 september 2009

Bij het vaststellen van een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting wordt heffingsrente berekend als de aanslag na afloop van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft wordt vastgesteld. De rente wordt berekend over de periode vanaf de eerste dag van het volgende jaar tot de dag van de dagtekening van het aanslagbiljet. De berekening van heffingsrente leidt soms tot procedures, bijvoorbeeld in het geval waarin aanvankelijk door een onjuiste voorlopige aanslag teveel belasting is terugbetaald. In een voorkomend geval corrigeerde de inspecteur de aanvankelijk te hoge teruggaaf bij het opleggen van de definitieve aanslag inkomstenbelasting. Over het op de aanslag te betalen bedrag berekende de inspecteur heffingsrente volgens de wettelijke regels. Na bezwaar verminderde de inspecteur de heffingsrente door het tijdvak waarover de heffingsrente werd berekend te beperken tot een half jaar.

Volgens Hof Den Haag is de inspecteur niet verplicht om bij het opleggen van de voorlopige aanslag gemaakte fouten bij de vaststelling van de definitieve aanslag te handhaven. Het afwijken van een ingediende aangifte betekent niet zonder meer dat de inspecteur bewust een standpunt heeft ingenomen waaraan de belastingplichtige het in rechte te honoreren vertrouwen kan ontlenen dat de definitieve aanslag op dezelfde wijze zal worden vastgesteld.

Het Hof was van oordeel dat de inspecteur terecht heffingsrente in rekening had gebracht en dat de rente correct was berekend.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.