Berekening heffingsrente bij incidentele bate

5 maart 2010

Bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting wordt heffingsrente berekend over het op de aanslag te betalen bedrag. Vanaf 2005 tot en met 2009 werd heffingsrente berekend over de periode van 1 juli van het aanslagjaar tot de dag van de dagtekening van het aanslagbiljet. Dat systeem had tot gevolg dat heffingsrente werd berekend over een periode voordat een bate was ontvangen als de bate na 1 juli werd ontvangen. Die situatie deed zich met name voor bij incidentele baten als de verkoop van aandelen die een aanmerkelijk belang vormen. De wetgever heeft destijds bewust gekozen voor een systeem van berekening van heffingsrente waarbij geen rekening wordt gehouden met het tijdstip waarop inkomsten worden genoten. De inspecteur is gebonden aan de wet en heeft niet de bevoegdheid om daarvan af te wijken. De rechter heeft vervolgens niet de bevoegdheid om de redelijkheid of billijkheid van de wetgeving te toetsen.

Er ligt inmiddels een aantal uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven. In ieder geval tegen een van deze hofuitspraken is beroep in cassatie aangetekend. De Advocaat-Generaal (AG) is in zijn conclusie uitgebreid ingegaan op schending van het recht op het ongestoorde genot van eigendom. Dat recht is opgenomen in het Eerste Protocol bij het EVRM. Naar de mening van de AG is van een dergelijke schending geen sprake. De wetgever heeft een ruime beoordelingsvrijheid bij het opstellen van regelingen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.