Berekening forfaitair rendement erflater

9 mei 2008

De bezittingen en schulden van een particulier worden belast in box 3 van de inkomstenbelasting. Dat gebeurt door een forfaitair rendement van 4% te berekenen over het gemiddelde van de rendementsgrondslag aan het begin en aan het einde van het kalenderjaar. De rendementsgrondslag is het totaal van bezittingen en schulden op de peildatum. De volle waarde van het vermogen van iemand die op 24 december 2002 was overleden werd per 31 december 2002 meegenomen bij de berekening van de rendementsgrondslag aan het einde van het kalenderjaar 2002 van zijn erfgenamen, zonder rekening te houden met de omstandigheid dat zij in 2002 maar één week gerechtigd waren tot de erfenis en zonder rekening te houden met de daarop drukkende (materiële) belastingschuld. Tegelijkertijd werd de waarde van meegenomen in het vermogen van de erflater, zij het dat daar de bezitsperiode op 11 maanden werd gesteld. Hof Amsterdam was van oordeel dat de inspecteur correct gehandeld had bij het vaststellen van de aanslag van de erflater. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Amsterdam afgewezen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.