Berekening forfaitair rendement erfgenaam

9 mei 2008

De bezittingen en schulden van een particulier worden belast in box 3 van de inkomstenbelasting. Dat gebeurt door een forfaitair rendement van 4% te berekenen over de gemiddelde rendementsgrondslag aan het begin en aan het einde van het kalenderjaar. Alle bezittingen op een van de peildata worden meegenomen. Dat gold ook voor een erfenis die iemand op 24 december 2002 verkreeg. De volle waarde hiervan per 31 december 2002 werd meegenomen bij de berekening van de rendementsgrondslag aan het einde van het kalenderjaar 2002, zonder rekening te houden met de omstandigheid dat de belanghebbende in 2002 maar één week gerechtigd is geweest tot de erfenis en zonder rekening te houden met de daarop drukkende (materiële) belastingschuld. Volgens Hof Amsterdam en Hoge Raad is de wettelijke regeling niet in strijd met de discriminatieverboden van het IVBPR en het EVRM. De wetgever heeft gekozen voor een forfaitair systeem waarbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van de rendementsgrondslag aan het begin en aan het einde van het kalenderjaar. De wetgever heeft geen rekening willen houden met waardeveranderingen van bezittingen en schulden in de loop van het jaar, met het moment van verkrijgen of verliezen van bezittingen of het vervallen van schulden. De rechter moet die keuzes van de wetgever respecteren. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.