Berekening BTW over keuringskosten ten onrechte achterwege gelaten door slachterij

14 mei 2007

Een slachterij slachtte voornamelijk varkens, zowel in opdracht als voor eigen rekening. Bij het slachten in opdracht werden de kosten van de verplichte keuring doorberekend aan de opdrachtgever zonder BTW. Gedachte hierachter was, dat sprake was van het doorbelasten van heffingen, die voor rekening van de opdrachtgever kwamen. Bij de inkoop van vee werd de voordruk forfaitair bepaald als een percentage van de bruto inkoopprijs. Deze prijs is gelijk aan het netto gewicht van het varken vermenigvuldigd met de prijs per kilo, welke afhankelijk was van de kwaliteit. Aan de leverancier werd echter een lagere prijs betaald, namelijk de bruto prijs verminderd met slachtloon, vrachtkosten en keuringskosten. Hof Arnhem heeft vastgesteld, dat bij het slachten in opdracht ten onrechte geen BTW is berekend over de keuringskosten, omdat deze niet naar evenredigheid werden doorberekend. De voordruk bij de inkoop dient te geschieden over de netto inkoopprijs. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.