Berekening accijnsbedragen

13 augustus 2009

De Hoge Raad heeft een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden over een naheffingsaanslag tabaksaccijns vernietigd. Zowel het beroep in cassatie van de belanghebbende als het incidentele beroep van de inspecteur was gegrond. De belanghebbende had, als handelaar in tabak en producent van tabaksartikelen, een vergunning voor een accijnsgoederenplaats (AGP). In een AGP mogen accijnsgoederen onder schorsing van accijns worden geproduceerd en opgeslagen worden. De naheffingsaanslag had betrekking op geconstateerde negatieve voorraadverschillen en vermissingen tijdens transport.

De belanghebbende meende dat hij te veel accijns op aangiften had voldaan, omdat hij de verschuldigde accijns niet afzonderlijk per kleinhandelsverpakking had berekend maar over het totaal van de uitgeslagen accijnsgoederen. Volgens de rechtbank is berekening van de op aangifte verschuldigde accijns op de som van de verschuldigde accijnsbedragen per kleinhandelsverpakking niet toegestaan. De opvatting van de rechtbank is volgens de Hoge Raad niet gebaseerd op de wet of op de daarin opgenomen tariefstructuur.

De rechtbank had de naheffingsaanslag verminderd nadat was vastgesteld dat in het betrokken tijdvak een hoeveelheid tabak voor laboratoriumtests was gebruikt en daarbij verloren gegaan. Verder waren pakjes sigaretten voor onderzoek op de marketingafdeling gebruikt en daarna volgens de administratie vernietigd. De rechtbank vond niet van belang dat de belanghebbende de vernietiging niet tevoren had gemeld bij de inspecteur. De rechtbank vond dat de inspecteur te laat was gekomen met de stelling dat de administratie onvoldoende bewijs van de vernietiging bevatte. De inspecteur had dat standpunt echter al in zijn verweerschrift ingenomen. Ook op dit punt was het oordeel van de rechtbank niet juist.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.