Beperkte genotsrechten vormen voor WOZ niet één onroerende zaak bij verschillende genothebbenden

14 mei 2007

Voor de wet WOZ heeft een gemeente een woning, die deel uitmaakt van een wooncomplex, als object aangewezen. Het complex is in erfpacht uitgegeven aan twee stichtingen, die het verhuren. Een gedeelte van het complex is in gebruik bij alle of meerdere bewoners; andere delen zijn in exclusief gebruik bij een van de huurders. Vaststaat dat in de afbakening van het object diverse kadastrale percelen zijn betrokken waarvan een gedeelte onder het ene erfpachtrecht valt en waarvan een ander gedeelte onder het andere erfpachtrecht valt. Dat is in strijd met de wet WOZ, omdat die voorschrijft dat als een onroerende zaak uit diverse eigendommen is samengesteld, die eigendommen dezelfde genothebbende(n) krachtens beperkt recht dienen te kennen. Die genotsrechten zijn volgens het Hof de erfpachtrechten, die aan verschillende stichtingen zijn uitgegeven. Het Hof stelt de objectafbakening vervolgens zelf vast en laat daarbij een aantal onderdelen buiten beschouwing. Voor de waardering van de overige delen wordt aangesloten bij de door de gemeente gehanteerde taxatie. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.