Beperking verrekening dividendbelasting

12 oktober 2007

Bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting worden de zogenaamde voorheffingen verrekend met de te betalen inkomstenbelasting. Voorheffingen zijn de ingehouden loonbelasting en de ingehouden dividendbelasting. Voor buitenlandse belastingplichtigen is de te verrekenen dividendbelasting sinds 22 juli 2002 beperkt tot dividendbelasting die betrekking heeft op bestanddelen van het verzamelinkomen. Deze beperking geldt ook voor belastingplichtigen die kunnen kiezen voor behandeling als buitenlandse belastingplichtige. Die keuzemogelijkheid is er voor mensen die onder de 30%-regeling in de loonbelasting vallen. De 30%-regeling is op verzoek van toepassing op in het buitenland geworven deskundigen. De Hoge Raad onderschrijft een uitspraak van Hof Amsterdam waarin de beperking van de verrekening van toepassing werd verklaard. De belastingplichtige had in het jaar 2002 slechts recht op verrekening van de dividendbelasting die betrekking had op de periode vòòr 22 juli 2002. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.