Beperking verliesverrekening met winst voor overdracht

5 december 2008

Verliezen van vennootschappen zijn verrekenbaar met winsten van eerdere of latere jaren. De wet op de vennootschapsbelasting bevat een bepaling die de verrekening van verliezen met latere winsten voorkomt als het belang in de vennootschap wordt overgedragen en de activiteiten van de vennootschap zijn beperkt. Die bepaling is bedoeld om de handel in verliesvennootschappen tegen te gaan.
Een vennootschap waarvan de bezittingen sinds 30 juli 1999 uitsluitend uit beleggingen bestonden, had tot en met 2001 in totaal € 42.924 aan onverrekende verliezen geleden. Op 11 december 2002 werden de aandelen van de vennootschap overgedragen. De vennootschap wilde de verliezen uit de jaren tot en met 2001 verrekenen met de winst van 2002. De rechtbank stond dat niet toe, omdat de tekst van de wet duidelijk is op dat punt. Uit de tekst van de wet volgt dat oude verliezen niet meer voorwaarts verrekenbaar zijn met ingang van het jaar waarin de aandeelhouderswijziging heeft plaatsgevonden.
De vennootschap bestreed het oordeel van de rechtbank, omdat voor de aandelenoverdracht al voldoende winst was behaald om de oude verliezen te compenseren. Als die compensatie werd toegestaan was geen sprake meer van een verliesvennootschap. Volgens de vennootschap was het niet toestaan van verliesverrekening in strijd met doel en strekking van de wet. Volgens de Hoge Raad is de wettekst duidelijk en biedt de wetsgeschiedenis geen steun voor de afwijkende opvatting van de vennootschap. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.