Beperking verliesverrekening houdster- en financieringsmaatschappijen

8 juli 2011

Houdstervennootschappen met binnenlandse deelnemingen hebben de mogelijkheid om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te gaan met hun deelnemingen. Houdstervennootschappen met alleen buitenlandse deelnemingen zonder vaste inrichting in Nederland hebben niet de mogelijkheid om een fiscale eenheid te vormen. Het recht van de Europese Unie verbiedt dat onderscheid niet, zo blijkt uit het arrest X Holding van het Hof van Justitie EU.

Door het aangaan van een fiscale eenheid kan een houdstervennootschap een in de wet opgenomen beperking van de verliesverrekening voorkomen. Deze beperking geldt voor houdster- en concernfinancieringsmaatschappijen. Voor dergelijke vennootschappen is een geleden verlies alleen verrekenbaar met winsten uit dezelfde activiteiten.

Het verschil in behandeling op het punt van het aangaan van een fiscale eenheid is volgens de Hoge Raad gerechtvaardigd om de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te handhaven.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.