Beperking verliesverrekening holding

3 augustus 2011

Verliezen die een vennootschap in een jaar lijdt kunnen worden verrekend met winsten van latere jaren. Er geldt een beperking van de mogelijkheid om verliezen te verrekenen voor vennootschappen waarvan de feitelijke werkzaamheid bestaat uit het houden van deelnemingen of het financieren van verbonden vennootschappen. Verliesverrekening is niet mogelijk als het verschil tussen de boekwaarde van de vorderingen op verbonden lichamen en de boekwaarde van de schulden aan verbonden lichamen in het winstjaar hoger is dan dit verschil was aan het einde van het verliesjaar. Als de vennootschap er in slaagt om aannemelijk te maken dat de toename van het verschil niet is bedoeld om de mogelijkheden van verliesverrekening te verruimen, is verliesverrekening wel mogelijk.

 

Een houdster- en financieringsmaatschappij had per ultimo 2003 in totaal ruim € 600.000 aan onverrekende verliezen. In 2004 verkocht de vennootschap een deelneming. De opbrengst leende zij uit aan haar op de Antillen gevestigde aandeelhoudster. Daardoor werd het saldo van gelieerde vorderingen en schulden verhoogd. De positieve resultaten van de jaren 2004 en 2005 bestonden vrijwel geheel uit de rente op de vordering op de Antilliaanse aandeelhoudster. De vraag was of verrekening van het verlies uit 2003 mogelijk was.

Naar het oordeel van de rechtbank slaagde de houdstermaatschappij er niet in het bewijs te leveren dat de wijziging van het saldo van vorderingen en schulden niet in overwegende mate was gericht op verruiming van verliesverrekening. Niet aannemelijk was dat de vennootschap het voornemen had om het ontvangen verkoopbedrag te investeren.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.