Beperking verliesverrekening extensieve veehouderij

7 juni 2007

Van 1 januari 1998 tot 1 januari 2006 bevatte de Meststoffenwet het Minassysteem. Minas kende een fosfaatheffing, een stikstofheffing en een bestemmingsheffing, die elk per kalenderjaar werden geheven. Voor de mineralenheffingen kon gekozen worden voor een forfaitair of een verfijnd systeem. Het verfijnde systeem kende de mogelijkheid om mineralenverliezen over verschillende jaren te verrekenen. De minister mocht nadere regels stellen op het gebied van de verliesverrekening. Dat deed hij onder meer door de verrekening uit te sluiten voor een negatieve hoeveelheid fosfaat waneer de veebezetting beneden een bepaalde norm bleef. De bedoeling was om misbruik van de regeling te voorkomen. Met de regels die de verliesverrekening beperkten trad de minister volgens Hof Arnhem niet buiten het in de Meststoffenwet vastgestelde kader. Het Hof kwam tot dat oordeel in een procedure van een extensieve veehouderij, die onder de uitsluiting van verliesverrekening viel. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.