Beperking verliesverrekening bij fiscale eenheid

29 april 2008

Om de handel in vennootschappen met verrekenbare verliezen in te dammen bevat de Wet op de Vennootschapsbelasting een bepaling die de verrekening van verliezen verhindert als de activiteiten van een vennootschap zijn stilgelegd en de aandelen in de vennootschap verkocht worden. De belastingdienst wilde deze bepaling gebruiken om te voorkomen dat een fiscale eenheid de verliezen die een onderdeel van de eenheid had gemaakt in de periode voorafgaand aan de opname in de fiscale eenheid kon verrekenen. De activiteiten van deze vennootschap waren binnen de fiscale eenheid overgedragen. Daarna verrichtte deze vennootschap geen activiteiten meer. Vervolgens werden de aandelen in de moedermaatschappij van de fiscale eenheid overgedragen. De belastingdienst meende dat ook binnen een fiscale eenheid op vennootschapsniveau moet worden beoordeeld of er nog substantiële activiteiten worden verricht. De rechtbank Breda deelde deze opvatting niet. De omvang van de werkzaamheden binnen de fiscale eenheid als geheel was niet afgenomen. Wanneer er voor de vennootschapsbelasting sprake is van een fiscale eenheid is er maar één belastingplichtige (de moedermaatschappij). De andere vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid zijn niet zelfstandig belastingplichtig. Hun resultaten worden meegenomen in het resultaat van de moedermaatschappij. Dat betekent dat op het niveau van de fiscale eenheid moet worden beoordeeld of de activiteiten substantieel zijn afgenomen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.