Beperking renteaftrek

26 januari 2011

De Wet op de Vennootschapsbelasting bevat bepalingen die de aftrek van rente verhinderen. Het betreft ondermeer de rente op schulden aan een verbonden lichaam als de geldlening verband houdt met een winstuitdeling of een teruggaaf van gestort kapitaal aan een verbonden lichaam. De wet kent een tegenbewijsregeling. Als de belastingplichtige aannemelijk weet te maken dat zowel aan de geldlening als aan de winstuitdeling of de teruggaaf van kapitaal overwegend zakelijke overwegingen ten grondslag liggen of dat de ontvanger van de rente daarover voldoende winstbelasting betaalt, is de rente wel aftrekbaar.

 

In een voorkomend geval oordeelde Hof Amsterdam dat de belanghebbende in de procedure niet het vereiste tegenbewijs wist te leveren. De procedure betrof een voormalige topholding die alle aandelen hield van een Belgisch coördinatiecentrum. Na een overname van het concern wilde de overnemende partij een deel van de activiteiten verkopen. De vorderingen die het coördinatiecentrum had op de concernonderdelen die niet verkocht werden dienden binnen het concern te blijven. Deze vorderingen werden aan de belanghebbende overgedragen. De koopsom werd schuldig gebleven aan het coördinatiecentrum. Vervolgens werden deze vorderingen ten titel van dividend uitgekeerd aan de moedermaatschappij, waarna de aandelen in de belanghebbende werden verkocht. De rente die de belanghebbende na de verkoop aan het coördinatiecentrum verschuldigd was viel onder de aftrekbeperking.

 

Het hof vond niet voldoende dat het einddoel van de verrichte rechtshandelingen zakelijk was. Met name op het punt van het aangaan van de schuld bij het coördinatiecentrum wist de belanghebbende de zakelijkheid niet aannemelijk te maken. De inspecteur had een aantal alternatieve financieringswijzen voor de dividenduitkering genoemd. De belanghebbende had geen goede onderbouwing om aan te geven waarom deze alternatieven niet bruikbaar waren. Het coördinatiecentrum betaalde geen naar Nederlandse maatstaven redelijke belastingheffing over de rente.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.